GJENNOMFØRING

Den nye etasjen bygges ferdig på fabrikken i Sverige. Dette leveres i moduler og monteres på den eksisterende boligen. Før vi kommer tilpasser vi den eksisterende boligen slik at den er klargjort for takløftet. Alle våre leveranser blir utført i henhold til Norsk Standard.