GJENNOMFØRING

Den nye etasjen bygges ferdig på fabrikken i Sverige. Dette leveres i moduler og monteres på den eksisterende boligen. Før vi kommer analyserer vi og måler grundig opp den eksisterende boligen slik at den er klargjort for takløftet. Alle våre leveranser blir utført i henhold til Norsk Standard.